Novinky

Finanční podpora mezinárodních výzkumných projektů v rámci sítě Eureka

15.12.2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci sítě Eureka podpoří českou část bilaterálních či multilaterálních projektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace na mezinárodní úrovni. Jednotlivé projekty mohou získat podporu maximálně 3 milióny Kč v jednom kalendářním roce při účastni jednoho subjektu z České republiky a maximálně 4 milióny při účasti více subjektů z ČR.

1. INTER-EXCELLENCE II, INTER-EUREKA – LUEJP23 (výzva Globalstars Japan)  

 • Zaměření: všechny vědní oblasti vyjma jaderné energie a vývoj léků
 • Partneři: partner z Japonska, možné zapojení i dalších států ze sítě Eureka
 • Příjemci podpory: podniky a výzkumné organizace
 • Alokace: 24 miliónů Kč
 • Termín pro podávání žádostí: do 31. 1. 2024
 • Odkaz na výzvu

2. INTER-EXCELLENCE II, INTER-EUREKA – LUEBR23 (výzva Globalstars Brazil) 

 • Zaměření: všechny vědní oblasti
 • Partneři: partner z Brazílie, možné zapojení i dalších států ze sítě Eureka
 • Příjemci podpory: podniky a výzkumné organizace
 • Alokace: 24 miliónů Kč
 • Termín pro podávání žádostí: do 2. 4. 2024
 • Odkaz na výzvu
Zpět na výpis novinek