Novinky

Finanční podpora na vzdělávání sociálních podniků

22.02.2023

Aktuální výzva „SocialTech4EU for Social Enterprises“ má za cíl přispět k posílení odolnosti, inovačních kapacit, konkurenceschopnosti a udržitelnosti sociálních podniků a podniků se sociálním posláním či dopadem napříč Evropou.

Výzva poskytne každé vybrané organizaci jednorázovou finanční podporu ve výši 3 000 EUR na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikací pracovníků. Tato částka bude určená na nákup služeb souvisejících se školením v následujících oblastech:

a) Dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (základní a/nebo pokročilé)

b) Nově vznikající technologie pro sociální ekonomiku

c) Otevřené inovace

d) Obchodní administrativa, marketing a prodej

Žadatelé musí splňovat následující podmínky:

  • Být právnickou osobou
  • Být sociálním podnikem dle definice Evropské komise NEBO start-upem se sociálním posláním či dopadem
  • Být start-upem nebo malým a středním podnikem
  • Mít sídlo v členském státě EU, EHP, nebo přidružené zemi
  • Přihlásit se jako samostatná organizace, nikoliv v klastru nebo sdružení
  • Nemít střet zájmů s dalšími partnery v tomto projektu

Přihláška musí být podána v angličtině do 12. dubna 2023.

Více informací:

https://clustercollaboration.eu/open-calls/socialtech4eu-call-social-enterprises-europe-financial-support-training

Odkaz na přihlášku

Funding & tenders (europa.eu)

Zpět na výpis novinek