Novinky

Granty pro začínající výzkumníky

19.07.2022

Evropské výzkumné centrum vyhlásilo granty pro začínající výzkumníky (tzv. „ERC Starting Grants“) do maximálně výše 1,5 mil. EUR po dobu 5 let. Granty mají podpořit excelentní začínající vědce ve fázi, kdy začínají svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Mladí badatelé musí prokázat nezávislou výzkumnou činnost, průkopnické zaměření, výzkumné ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Uzávěrka pro podání projektů je 25. října 2021.

Více informací:

Funding & tenders (europa.eu)

Zpět na výpis novinek