Novinky

Green Deal Call 2020: Balíček výzev Zelené dohody pro Evropu zveřejnil program H2020

23.09.2020

Výzva „Green Deal 2020“, vyhlášená formou dodatku Horizon 2020, má mobilizovat výzkum a inovace s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

Očekává se, že podpořené projekty přinesou konkrétní a viditelné výsledky v relativně krátkém čase. Z tohoto důvodu podpoří výzva zejména pilotní aplikace, demonstrační projekty a inovativní produkty. Kromě technologického rozvoje je výzva zaměřena na experimentální a sociální inovace, nové způsoby zapojování občanů a posilování občanské společnosti. V souvislosti se současnou pandemií má výzva, kromě environmentálních cílů, přispět také k digitalizaci a zvyšování odolnosti společnosti.

  • Celková výše podpory dosáhne až 1 miliardy EUR.
  • Výzva je zaměřena na 10 oblastí s 20 tématy.
  • Uzávěrka pro podávání projektů je 26. ledna 2021.

K hlavním podmínkám většiny výzev H2020 patří mezinárodní partnerství se zapojením organizací z min. 3 zemí EU, projekty přinášející inovace pro celý obor (nejen pro žadatele). U jednotlivých výzev je uvedena doporučená výše rozpočtu. Očekávané jsou velké projekty s celkovým rozpočtem v milionech EUR.

Výzva je zaměřena na 10 oblastí, které jsou i s odkazy uvedeny níže:

8 tematických oblastí odráží hlavní proudy Evropské zelené dohody. V každé oblasti řeší jedno nebo více témat dané problematiky. Témata se zaměřují na konkrétní, vysoce dopadové technologické a společenské inovace, které mohou relativně rychle přispět k udržitelnému přechodu.

2 horizontální oblasti (Posílení znalostí a Posílení pravomocí občanů), zasahují do všech osmi tematických oblastí a nabízejí dlouhodobější perspektivu pro dosažení transformace stanovené v Evropské zelené dohodě.

Tematické oblasti

1. Vyšší ambice v oblasti klimatu, průřezové výzvy a integrované projekty
Increasing climate ambition: cross sectoral challenges

2. Čistá, cenově dostupná a bezpečná energie
Clean, affordable and secure energy

3. Průmysl pro čistou a cirkulární ekonomiku
Industry for a clean and circular economy

4. Energie a budovy s efektivním využíváním zdrojů
Energy and resource efficient buildings

5. Udržitelná a chytrá mobilita
Sustainable and smart mobility

6. Z farmy na vidličku – udržitelné zemědělství a potravinářství
Farm to Fork

7. Biodiverzita a ekosystémy
Biodiversity and ecosystems

8. Nulové znečištění, netoxické prostředí
Zero-pollution, toxic-free environments

Horizontální oblasti

1. Posílení znalostí pro podporu Evropské zelené dohody
Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

2. Posílení pravomoci občanů k přechodu na klimaticky neutrální a udržitelnou Evropu
Empowering citizens

Zpět na výpis novinek