Novinky

H2020 podpoří vývoj v digitální diagnostice

17.02.2020

Program Horizon 2020 prostřednictvím výzvy „Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic“ podpoří výzkumné projekty, které vyvíjí nástroje, platformy nebo služby využívající informace z nejrelevantnějších diagnostických zdrojů v dané oblasti, což umožní systematické, prioritní, podrobné a strukturované posouzení zdravotního stavu pacienta. Navrhovaná řešení by měla integrovat různé zdroje dat (lékařské záznamy, diagnózy, laboratorní testy atd.) s ohledem na skutečné potřeby lékařů a dalších zdravotních pracovníků. Tyto nástroje, které musí být testovány a prověřeny v reálném prostředí (v pilotních centrech), mají nejen integrovat existující data, ale dlouhodobě přispívat ke zlepšení diagnostiky a klinického rozhodování.

Uzávěrka pro podávání projektů je 7. dubna 2020

Více informací:

DH2020/DigitalDiagnostics

Zpět na výpis novinek