Health for growth

ochrana zdraví

Program Health for growth slouží k doplnění vnitrostátních politik a zajištění ochrany zdraví ve všech politikách EU. Cílem politik je ochrana a zlepšení zdraví občanů EU, podpora modernizace zdravotní infrastruktury a zlepšení účinnosti evropských zdravotnických systémů. Program má rozpočet ve výši 449,4 milionů EUR pro období 2014-2020. Zúčastnit se mohou, spolu se zeměmi EU, také Island, Norsko, Srbsko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina.

Zpět na programy