Novinky

Horizont Evropa podpoří čistou konkurenceschopnou dopravu

17.12.2021

Program Horizon vyhlásil 14 výzev na podporu čisté, bezemisní dopravy v EU pod názvem Čistá a konkurenceschopná řešení pro všechny druhy dopravy (Clean and competitive solutions for all transport modes). Součástí tohoto balíčku je mj. inovační akce (IA) s názvem Nová generace plně elektrických městských a příměstských autobusových systémů pro posílení hromadné dopravy šetrné ke klimatu (New generation of full electric urban and peri-urban Bus Rapid Transit systems to strengthen climate-friendly mass transport – 2ZERO), která má za cíl rozšířit využití konceptu chytrých elektrických autobusů (electrified Bus Rapid Transit: e-BRT)  na nejfrekventovanějších trasách pilotních měst. K podporovaným aktivitám patří např. propagace integrovaných řešení e-BRT, vývoj integrovaných, flexibilních řešení autobusové dopravy a další.

Součástí balíčku výzev jsou také Koordinační a podpůrné akce s názvem Stimulace výzkumu a šíření inovací v silniční dopravě a jejich implementace v Evropě i po celém světě (Stimulating Road Transport research and innovation dissemination and implementation in Europe and around the World), které se zaměřují na informování, propagaci a spolupráci v rámci EU. Podporované aktivity zahrnují prezentace a diskuse o budoucích technologiích a trendech v oblasti silniční dopravy formou organizování akcí, konferencí, workshopů a dalších informačních aktivit, výměnu zkušeností, standardizaci obchodních modelů, posílení vazeb mezi evropskými, vnitrostátními případně regionálními programy pro výzkum silniční dopravy, mezinárodní spolupráce se zeměmi Afriky, Asie a Latinské Ameriky ad.

K balíčku patří také výzva na dopady znečištění z dopravy na kvalitu ovzduší (Prevent smog episodes in Europe: Air quality impact of engine-emitted volatile, semi volatile and secondary particles) – viz Aktuality Bruselské linky.

Všechny výzvy mají uzávěrku 26. dubna 2022.

Více informací:

Clean and competitive solutions for all transport modes (HORIZON-CL5-2022-D5-01)

New generation of full electric urban and peri-urban Bus Rapid Transit systems to strengthen climate-friendly mass transport (2ZERO)

Stimulating Road Transport research and innovation dissemination and implementation in Europe and around the World

Zpět na výpis novinek