Novinky

Horizont Evropa podpoří projekty klimaticky neutrální a oběhové ekonomiky

25.10.2021

Program Horizont Evropa zveřejnil výzvy k podávání projektů, které přispívají k čisté, klimaticky neutrální, oběhové a konkurenceschopné ekonomice. Jedná se o projekty v tzv. druhém pilíři programu, klastrech 4 (Digitalizace, průmysl, vesmír)a 5 (Klima, energetika, doprava).

K podporovaným oblastem patří např. funkční multimateriálové komponenty a struktury, chytré a multifunkční biomateriály pro zdravotní inovace, inovativní materiály pro pokročilé (nano)elektronické komponenty a systémy, digitalizace cirkulárních a nízkoemisních hodnotových řetězců, pokročilé lehké materiály pro energeticky účinné konstrukce, membrány pro separaci plynů (membránová destilace), bezpečné a trvale udržitelné organické a hybridní nátěry, optimální průmyslové systémy a propojení prostřednictvím digitalizace, nové materiály pro velkoobjemové skladování energie, podpora MSP v přechodu na udržitelná řešení.

Přehled výzev v anglickém znění:

 • Functional multi-material components and structures (RIA)
 • Smart and multifunctional biomaterials for health innovations (RIA)
 • Innovative materials for advanced (nano)electronic components and systems (RIA)
 • Advanced lightweight materials for energy efficient structures (RIA)
 • Membranes for gas separations – membrane distillation (IA)
 • Safe- and sustainable-by-design organic and hybrid coatings (RIA)
 • Optimised Industrial Systems and Lines through digitalisation (IA)
 • ‚Innovate to transform‘ support for SME’s sustainability transition (CSA)
 • Novel materials for supercapacitor energy storage (RIA)

Výzvy mají uzávěrku 30. března 2022.

Další výzvy, s uzávěrkou 10. února 2022, byly vyhlášeny v oblastech ověření a aktualizace odhadů klimatických vlivů, vývoj modelů pro projekce globální a regionální změny klimatu, zlepšení integrovaných modelů hodnocení na podporu politik v oblasti klimatu, podpora adaptačních strategií prostřednictvím lepších předpovědí klimatu, společenské vědy pro strategie využití půdy v kontextu změn klimatu a výzev v oblasti biologické rozmanitosti ad.

Přehled výzev v anglickém znění:

 • Verification and reconciliation of estimates of climate forcers
 • Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projections
 • Improvement of Integrated Assessment Models in support of climate policies
 • Supporting the formulation of adaptation strategies through improved climate predictions in Europe and beyond
  Let nature help do the job: Rewilding landscapes for carbon sequestration, climate adaptation and biodiversity support
 • Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challenges
 • Carbon Dioxide Removal (CDR) approaches
 • Socio-economic risks of climate change in Europe

V případě zájmu o podrobnější informace k jednotlivým výzvám kontaktujte Bruselskou linku.

Přehled všech výše uvedených výzev je k dispozici na Search Funding & Tenders (europa.eu).

Zpět na výpis novinek