Novinky

Horizont Evropa podpoří projekty v oblasti dopravy, bezpečnosti a digitalizace

30.06.2021

Program Horizont Evropa, zaměřený na výzkum a inovace, vyhlásil nebo připravuje výzvy v několika oblastech. Níže jsou uvedeny výzvy v oblasti digitalizace, bezpečnosti, dopravy a mobility. Vzhledem k jejich velkému množství je uveden pouze jejich přehled. Pro podrobnosti ke kterékoliv z výzev kontaktujte Bruselskou linku.

Informace k výzvám v oblasti digitalizace, bezpečnosti, dopravy a mobility najdete v další aktualitě.

1

UDRŽITELNÁ DOPRAVA A MOBILITA

podporovaným oblastem patří udržitelná nákladní doprava a logistické sítě, městská logistika a plánování, optimalizace toků nákladní dopravy, integrovaná smart řešení v dopravě, integrované logistické sítě, koordinace a podpora městské mobility, pokročilé multimodální sítě a řízení provozu ad.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 6. září 2021.

 • New concepts and approaches for resilient and green freight transport and logistics networks against disruptive events (including pandemics)
 • Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight
 • Smart and efficient ways to construct, maintain and decommission with zero emissions from transport infrastructure
 • Accelerating the deployment of new and shared mobility services for the next decade
 • CIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility Innovation
 • Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport
 • Smart enforcement for resilient, sustainable and more efficient transport operations
 • Logistics networks integration and harmonisation through operational connectivity to optimise freight flows and drive logistics to climate neutrality

BEZPEČNOST

podporovaným oblastem patří autonomní systémy k ochraně infrastruktury, ochrana veřejných prostor, předpovídání, včasné varování a zabezpečení před přírodními katastrofami a neočekávanými událostmi, sociální inovace jako faktory umožňující řešení zabezpečení a zvýšené vnímání bezpečnosti, boj s extrémismem, boj proti výrobě drog, padělání, obchod s lidmi, korupcí, přechod na kvantově rezistentní kryptografii ad.

Uzávěrka pro podávání projektů je 23. listopadu 2021.

 • Stronger grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies
 • Social innovations as enablers of security solutions and increased security perception
 • Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by extremists
 • Public spaces are protected while respecting privacy and avoiding mass surveillance
 • Improved quality assurance / quality control of data used in decision-making related to risk management of natural hazards, accidents and CBRN events
 • Better, more portable and quicker analysis and detection for customs
 • Better understanding the influence of organisational cultures and human interactions in the forensic context as well as a common lexicon
 • Autonomous systems used for infrastructure protection
 • Improved impact forecasting and early warning systems supporting the rapid deployment of first responders in vulnerable areas
 • Improved disaster risk pricing assessment
 • Knowledge Networks for security Research & Innovation
 • Nature-based Solutions integrated to protect local infrastructure
 • Increased foresight capacity for security
 • Enhanced preparedness and management of High-Impact Low-Probability or unexpected events
 • Improved crime scene investigations related to transfer, persistence and background abundance
 • OPEN TOPIC
 • Enhanced security of, and combating the frauds on, identity management and identity and travel documents
 • Effective fight against trafficking in human beings
 • Effective fight against illicit drugs production and trafficking
 • Improved monitoring of threats, intrusion detection and response in complex and heterogeneous digital systems and infrastructures
 • Effective fight against corruption
 • Enhanced capacities of first responders more efficient rescue operations, including decontamination of infrastructures in the case of a CBRN-E event
 • Improved international cooperation addressing first responder capability gaps
 • Better understanding of citizens’ behavioural and psychological reactions in the event of a disaster or crisis situation
 • Improved underwater detection and control capabilities to protect maritime areas and sea harbours
 • Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes (30.6./16.11.)
 • Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency
 • Enhanced situational awareness and preparedness of first responders and improved capacities to minimise time-to-react in urban areas in the case of CBRN-E-related events

DIGITALIZACE

podporovaným oblastem patří rozšiřování a propojování investičních ekosystémů, stimulace inovativních veřejných zakázek, implementace digitálních služeb k posílení neurovědeckého výzkumu, vývoj nové generace pokročilých elektronických a fotonických 2D zařízení, systémů a senzorů, 2D zařízení a systémy pro biomedicínské aplikace ad.

Uzávěrky pro podávání žádostí jsou uvedeny v závorce (září-listopad 2021).

 • Expanding Investments Ecosystems (4.10.)
 • Implementing co-funded action plans for interconnection of innovation ecosystems (27.9.)
 • Stimulating innovation procurement(27.9.)
 • Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS (21.9.)
 • Supporting the coordination of the Graphene Flagship projects (CSA) (21.9.)
 • New generation of advanced electronic and photonic 2D materials-based devices, systems and sensors (RIA) (21.9.)
 • 2D materials-based devices and systems for biomedical applications (RIA) (16.11.)
 • 2D-material-based composites, coatings and foams (IA) (16.11.)
 • Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components (16.11.)
 • Transition towards Quantum-Resistant Cryptography (16.11.)
Zpět na výpis novinek