Novinky

Horizont Evropa podpoří projekty v oblasti udržitelné energetiky a stavebnictví

30.06.2021

Program Horizont Evropa, zaměřený na výzkum a inovace, vyhlásil nebo připravuje výzvy v několika oblastech. Níže jsou uvedeny výzvy v oblasti udržitelné energetiky a stavebnictví. Informace k výzvám v oblasti digitalizace, bezpečnosti, dopravy a mobility najdete v další aktualitě.

Vzhledem k jejich velkému množství je uveden pouze jejich přehled. Pro podrobnosti ke kterékoliv z výzev kontaktujte Bruselskou linku.

1

UDRŽITELNÁ ENERGETIKA A STAVEBNICTVÍ – 1. část

podporovaným oblastem patří vývoj a testování baterií budoucnosti, nové technologie a materiály pro baterie budoucnosti, včetně monitorování a vytváření integrovaného výrobního řetězce v rámci EU, pokročilá recyklace baterií, vývoj a testování nových technologií pro výrobu tepla, chytré budovy s vyšší energetickou účinností, energeticky pozitivní domy a obnovitelné zdroje ad.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 6. září 2021.

 • Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment (Batteries Partnership)
 • Coordination of large-scale initiative on future battery technologies (Batteries Partnership)
 • Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (Batteries Partnership)
 • Interface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery technologies (Batteries Partnership)
 • Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery development to plant and site integrated design (Batteries Partnership)
 • Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells) (Batteries Partnership)
 • Physics and data-based battery management for optimised battery utilisation (Batteries Partnership)
 • Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling (Batteries Partnership)
 • Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership)
 • Sustainable processing and refining of battery grade graphite (Batteries Partnership)
 • Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C
 • Smarter buildings for better energy performance
 • Demand response in energy-efficient residential buildings
 • Development of high temperature thermal storage for industrial applications
 • Renewable-intensive, energy positive homes

UDRŽITELNÁ ENERGETIKA – 2. část

podporovaným oblastem patří začleňování obnovitelné energie do zemědělství a lesnictví, pokročilá výroba biopaliv a nebiologického obnovitelného paliva, obnovitelné zdroje v oblasti chemického průmyslu, využití a přenos přebytků energie z obnovitelných zdrojů, synergie v mezinárodních hodnotových řetězcích obnovitelné energie ad.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 27. října 2021.

 • Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables
 • Renewable energy incorporation in agriculture and forestry
 • Innovative renewable energy carrier production for heating from renewable energies
 • Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production
 • Renewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectors
 • AU-EU Energy System Modelling
 • Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains
 • Direct renewable energy integration into process energy demands of the chemical industry

podporovaným oblastem patří recyklace fotovoltaických modulů, inovativní komponenty a systémy na solární tepelná zařízení pro elektrárny, cirkulární umělá fotosyntéza, digitální řešení pro provoz a údržbu energie z vodních zdrojů, zvyšování udržitelnosti biopaliv, nízkoemisní technologie pro průmyslové využití spalovacích a zplyňovacích systémů z biogenních zbytků a odpadů, Technologie Novel Thin Film, vývoj obnovitelných paliv nebiologického původu, integrovaná ovládání větrných farem a další.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 10. ledna 2022.

 • Recycling end of life PV modules
 • Innovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations
 • Efficient and circular artificial photosynthesis
 • Development of digital solutions for existing hydropower operation and maintenance
 • Best international practice for scaling up sustainable biofuels
 • Efficient and low-emission technologies for industrial use of combustion and gasification systems from low-value biogenic residues and wastes
 • Novel Thin Film (TF) technologies targeting high efficiencies
 • Development of algal and renewable fuels of non-biological origin
 • Integrated wind farm control

UDRŽITELNÉ STAVEBNICTVÍ

podporovaným oblastem patří chytré budovy s vyšší energetickou účinností, nový design, materiály, nebo řešení zvyšující odolnost zastavěného území, inkluzivní, odolné a nízkoemisní kulturní dědictví, regenerace čtvrtí umožňující životní styl a podnikání s nízkou uhlíkovou stopou, budovy připravené na inteligentní síť a fungující jako aktivní uzly služeb a další.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 24. ledna 2022.

 • Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People)
 • Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People)
 • More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People)
 • Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People)
 • Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People)
Zpět na výpis novinek