Novinky

Horizont Evropa podpoří průlomové inovátorské firmy

21.02.2022

Třetí pilíř programu Horizont Evropa s názvem „Inovativní Evropa“ obsahuje tři základní oblasti, a to Evropskou radu pro inovace (EIC), Evropské inovační ekosystémy (EIE) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Evropská rada pro inovace (EIC) podporuje firmy (zejména malé a střední podniky), které hledají zdroje pro své průlomové, rizikové inovace (technologické i netechnologické) v různých fázích:

  • pokročilý výzkum až po ověření koncepce – EIC Pathfinder
  • transformace výstupů výzkumu do inovací – EIC Transition
  • další rozvoj a tržní uplatnění inovací – EIC Accelerator

Ve všech těchto částech (EIC Pathfinder, Transition i Accelerator) budou vyhlášeny výzvy pro podávání projektů v roce 2022. Stručný popis podporovaných témat a přehled výzev je uveden níže.

EIC PATHFINDER Open 2022 (uzávěrka 4.5.2022)

EIC Pathfinder Open podporuje realizaci vysoce rizikových projektů, ambiciózních vizí a vývoj radikálně nových technologií v rané fázi, s potenciálem vytvářet nové trhy a/nebo řešit globální výzvy.

EIC Pathfinder Open 2022 (HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01-01)

EIC Transition 2022 (vícekolové výzvy; 1. uzávěrka: 4. 5.2022; 2. uzávěrka: 28. 9.2022)

Výzvy EIC Transition podporují validaci nových technologií a rozvoj obchodních modelů jako základu jejich budoucího komerčního uplatnění.

‎Cílem je financovat inovační činnosti, které přesahují experimentální „proof of principle“ v laboratoři  ‎ (tj. až do úrovně TRL 5 – 6) s cílem zvýšit vyspělost technologie a řešit připravenost trhu na komercializaci a zavádění, včetně regulace, certifikace a normalizace tak, aby byla technologie i podnikatelský nápad připraveny pro investice. Žádosti musí stavět na výsledcích projektů EIC Pathfinder, FET nebo ERC Proof of Concept.

V části EIC Transition Open nejsou tematicky omezené, v případě EIC Transition challenges se jedná o podporu ve vybraných sektorech. Pro rok 2022 se jedná o Zelené digitální zařízení pro budoucnost, Procesní a systémovou integrací čisté energie a Terapii/diagnostiku na bázi RNA pro komplexní nebo vzácná genetická onemocnění. Viz výzvy:

EIC Accelerator 2022 (vícekolové výzvy, uzávěrky 23.3., 15.6., 5.10. 2022)

Akcelerátor podporuje podnikatelské subjekty s cílem škálování inovací s významným dopadem a potenciálem vytvářet nové, nebo transformovat stávající, trhy v různých strategických oblastech. Zaměřuje se zejména na inovace postavené na vědeckých objevech nebo technologických průlomech („deep tech“) a projekty dlouhodobého financování před generováním výnosů („patient capital“).

Výzva EIC Accelerator Challenges je určena k podpoře rychlého komerčního uplatnění inovativních řešení a růstu inovačních podniků (především MSP a start-upů). V roce 2022 bude mít tři uzávěrky a bude zaměřen na 2 témata (viz přehled výzev).

EIC Accelerator Open (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOROPEN-01)

EIC Accelerator Challenge: Technologies for ‘Fit for 55’ (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-02)

EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-01)

V dubnu 2022 je plánováno vyhlášení výzvy EIC na vytváření komunit, zapojování zúčastněných stran (stakeholders) a zvýšení dopadů v rámci portfolia EIC, s plánovanou uzávěrkou 8. září 2022:

Creating communities, stakeholder engagement and impact from EIC portfolios (TOPIC ID: HORIZON-EIC-2022-COMMUNITIES-01-01)

Plné znění výzev je dostupné na portálu Funding & tender opportunities

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Na webu Europa.eu je dostupný pracovní program a manuál pro žadatele:

Guide for applicants (europa.eu)

Informace k programu v českém jazyce najdete na webu Horizont Evropa:

Informace | Portál Horizont Evropa

Zpět na výpis novinek