Horizont Evropa

věda, výzkum, inovace

Horizont Evropa (Horizon Europe) je devátým rámcovým programem Evropské komise, který podporuje výzkum, vývoj a inovace v období 2021-7. Program navazuje na předchozí rámcový program Horizon 2020 (H2020).  

Horizon Europe má tři hlavní cíle: Posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA), včetně evropských výzkumných a technologických základen, Oživení evropských inovačních kapacit, konkurenceschopnosti, pracovního trhu a Zaměření na priority občanů EU, podpora evropských hodnot. 

Celkový rozpočet programu Horizon Europe na období 2021-7 je 95,5 miliard EUR. 

Za administrativní provádění programu odpovídá Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum ERCEA (European Research Council Executive Agency).  

Více informací:  

Horizon Europe | European Commission (europa.eu)  

Portál Horizont Evropa