Novinky

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví (IHI) vyhlásila první výzvy

05.07.2022

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví (Innovative Health Initiative/IHI) zveřejnila první balíčky výzev pro podávání projektů. Výzvy jsou rozděleny podle témat a formátu uzávěrek – na jednokolové (single-stage call) a dvoukolové výzvy (two-stage call).

Témata jednokolových výzev:

  1. Inovativní přístupy a způsoby péče o pacienty s neurodegenerativními chorobami
  2. Léčba rakoviny díky moderní diagnostiky založené na zobrazování
  3. Personalizovaná onkologie: inovativní multimodální terapie rakoviny zaměřená na pacienta
  4. Přístup k heterogenním údajům o zdraví a jejich integrace pro zlepšení zdravotní péče

Uzávěrka pro podávání projektů je 20. září 2022.

Odkaz na podrobné znění výzev: https://bit.ly/3njHZhf

Témata dvoukolových výzev:

  1. Nové nástroje pro predikci, prevenci a monitorování kardiovaskulárních onemocnění
  2. Posílení excelence klinického vývoje v EU, harmonizovaná metodika na podporu zavádění raných studií proveditelnosti (EFS).

Uzávěrka pro podávání projektů je 20. září 2022.

Odkaz na podrobné znění výzev: https://bit.ly/39T3EKe

Iniciativa pro inovativní zdravotnictví (IHI) je novým programem financovaným rovným dílem z prostředků Evropské komise a soukromých subjektů. Jedná se tedy o typický PPP (Public-Private Partnership), který navazuje na předchozí iniciativu IMI – Innovative Medicine Innitiative. IHI podporuje zejména spolupráci a výzkum napříč sektory s cílem zlepšit zdravotní péči a posílit výměnu zkušeností různých subjektů v oblasti zdraví. Vizi Iniciativy shrnuje motto: Od péče o nemocné k péči o zdraví (From disease care to health care).

Projekty mohou podávat konsorcia složená z minimálně 3 právnických osob ze 3 různých členských zemí EU, nebo přidružených zemí. Maximální míra spolufinancování bude 55 % (není-li ve výzvě určeno jinak).

IHI nabízí také technickou asistenci pro přípravu projektů.

Více informací k iniciativě IHI:

Innovative Health Initiative | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

Manuál pro přípravu projektů:

Call documents | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

Odkaz na realizované webináře k oběma výzvám:

Webinars on IHI’s first calls for proposals | IHI Innovative Health Initiative (europa.eu)

Možnost hledání parterů:

brokerage event

Zpět na výpis novinek