Novinky

Inovace a udržitelnost ve sportu

11.08.2022

Program Pilotní projekty a přípravné akce otevřel dvě výzvy v oblasti sportu:

  • Sport pro lidi a pro planetu – nový přístup k udržitelnosti prostřednictvím sportu v Evropě
  • Základní sportovní programy a inovace v infrastruktuře

Program nabízí spolu s Erasmus+ Sport významné finanční prostředky EU pro rozvoj sportu. Povaha pilotních projektů je experimentální, trvají maximálně 2 roky a mají za cíl otestovat užitečnost dané aktivity.

Obě výzvy jsou otevřeny do 12. října 2022, výsledky budou zveřejněny v březnu 2023. Příjemci mohou být právnické osoby (veřejné i soukromé subjekty), které jsou aktivní v oblasti sportu (např. sportovní federace nebo klub) nebo pravidelně organizují sportovní aktivity a soutěže.

Inspiraci pro inovativní projekty v oblasti sportu naleznete v PDF brožuře EU Pilot projects and preparatoty actions in the fide of sport 2017–2019.

Sport pro lidi a planetu

Cílem výzvy je využít vliv sportu k tomu, aby podporoval udržitelnost, urychlil environmentální transformaci a aktivně do ní zapojil obyvatele Evropy. Mezi očekávané výsledky patří:

  • Shromáždění a sdílení znalostí o nových behaviorálních přístupech potřebných k tomu, aby se sportovní odvětví stalo udržitelnějším z hlediska životního prostředí;
  • Vývoj přístupů a sady nástrojů, které budou sportovní organizace používat, aby se staly vlivnými vůdci v environmentální transformaci a vzorem pro mladou generaci;
  • Prezentace a implementace sociálně a ekologicky udržitelných řešení pro sportovní akce.

Vyhrazená částka na výzvu jsou 1 490 500 EUR s maximální částkou 400 000 EUR na projekt.

Více informací o výzvě naleznete na tomto odkazu, celý dokument výzvy v PDF na tomto odkazu.

Grassrootové sportovní programy a inovace v infrastruktuře

Výzva reaguje na rostoucí nesoulad mezi sportovními příležitostmi poskytovanými prostřednictvím tradičních sportovních organizací a poptávkou ze strany jednotlivců, resp. amatérských sportovců. K vytvoření funkčního inovativního ekosystému pro amatérské sportovní organizace jsou zapotřebí programy nabízející sport novými způsoby a flexibilní sportovní infrastruktura schopná hostit různé sporty na jednom místě.

Vyhrazená částka na výzvu je 2 000 000 EUR s maximální částkou 400 000 EUR na projekt. Více informací o výzvě naleznete na tomto odkazu, celý dokument výzvy v PDF na tomto odkazu.

Zpět na výpis novinek