Novinky

Inovační fond podpoří průlomové bezemisní technologie

09.12.2020

Inovační fond Evropské komise (DG Clima) vyhlásil druhou výzvu zaměřenou na menší projekty (2,5 – 7,5 miliónů EUR), které přináší průlomové inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií, a to v podporovaných sektorech:

  • Průmyslová odvětví náročná na energie (včetně náhradních produktů)
  • Obnovitelná energie (výroba a využití, včetně výroby komponent)
  • Ukládání a využití CO2 (CCUS)
  • Ukládání energií (včetně výroby komponent)

Podpora bude poskytnuta formou grantů (celková alokace 100 mil. EUR) a u vybraných projektů formou bezplatné technické asistence Evropské investiční banky.

Příjemcem podpory mohou být jednotlivé subjekty (firmy, univerzity, instituce, …), nebo konsorcia.

Forma podpory: max. do výše 60 % způsobilých nákladů.

Hlavním kritériem pro hodnocení, je inovativnost projektu. Dále objem snížení skleníkových plynů vyčíslené v projektu a prokázané po realizaci, škálovatelnost projektu, kvalita zpracování projektu a finanční efektivita.

Uzávěrka pro podávání projektů je 10. 3. 2021.

Další informace:

Funding & tenders (europa.eu)

Plné znění výzvy: call-fiche_innovfund-ssc-2020-single-stage_en.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek