Novinky

Inovační fond podpoří velké a střední projekty na bezemisní technologie

24.11.2022

Inovační fond Evropské komise podporuje projekty, které přináší průlomové inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií, a to v podporovaných oblastech: Energeticky náročný průmysl, včetně ukládání a využití CO2, obnovitelné energie, ukládání energií, výrobky nahrazující tradiční produkty, tedy náročné na spotřebu zdrojů, a průřezové projekty v těchto kategoriích. Fond je financován ze Systému ETS pro obchodování s emisními povolenkami. 

Aktuálně jsou v Inovačním fondu vyhlášeny 3 výzvy velké projekty (nad 7,5 mil. Eur) a střední projekty:

  1. Obecné téma dekarbonizace (1 mld EUR): inovativní projekty v oblasti OZE, energeticky náročných průmyslových odvětví, skladování energie nebo zachytávání, využívání a ukládání uhlíku (CCS/CCU*), jakož i produktů nahrazujících uhlíkově náročné produkty (zejména nízkouhlíková paliva pro dopravu)

Innovation Fund Large Scale Projects – General decarbonisation (InnovFund-2022-LSC-01-GENERAL)

  1. Inovativní elektrifikace v průmyslu a téma vodíku (1 mld. EUR): inovativní projekty v oblasti elektrifikace, které by nahradily používání fosilních paliv v průmyslu a projekty zaměřené na výrobu „obnovitelného“ vodíku nebo využití vodíku v průmyslu

Innovation Fund Large Scale Projects – Innovative electrification in industry and hydrogen

InnovFund-2022-LSC-02-INDUSTRY-ELEC-H2

  1. Clean-tech manufacturing (0,7 mld. EUR): inovativní výroba komponentů a konečných zařízení pro elektrolyzéry a palivové články, OZE, skladování energie a teplená čerpadla

Innovation Fund Large Scale Projects – Clean-tech manufacturing (InnovFund-2022-LSC-03-MANUFACTURING)

  1. Středně velké pilotní projekty (0,3 mld EUR): vysoce inovativní, převratné nebo průlomové technologie v oblasti hluboké dekarbonizace, které by mohly prokázat inovace v provozním prostředí (ale neočekává se, že dosáhnou komerční výroby)

Innovation Fund Large Scale Projects – Mid-sized pilots (InnovFund-2022-LSC-04-PILOTS)

Příjemcem podpory mohou být jednotlivé subjekty (firmy, univerzity, instituce, …), nebo konsorcia, není tedy nutné mezinárodní konsorcium.

Podpora je poskytována formou grantů a u vybraných projektů také formou bezplatné technické asistence Evropské investiční banky. Max.  výše grantu je do 60 % relevantních způsobilých nákladů (na základě specifické metodiky programu).

Hlavním kritériem pro hodnocení, je inovativnost projektu. Dále objem snížení skleníkových plynů vyčíslený v projektu a prokázaný po realizaci, škálovatelnost projektu, kvalita zpracování projektu a finanční efektivita.

Uzávěrka všech výzev je 16. března 2023

Zpět na výpis novinek