Novinky

Inovační fond vyhlásil první výzvu pro velké projekty na nízkouhlíkové technologie

03.07.2020

Inovační fond Evropské komise vyhlásil první výzvu zaměřenou na velké projekty (nad 7,5 miliónů EUR), které přináší průlomové inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií, a to v podporovaných sektorech (energeticky náročný průmysl, včetně ukládání a využití CO2, obnovitelné energie, ukládání energií, výrobky nahrazující tradiční produkty, tzn. náročné na spotřebu zdrojů, a průřezové projekty v těchto kategoriích).

Příjemcem podpory mohou být jednotlivé subjekty (firmy), nebo konsorcia.

Forma podpory: max. do výše 60 % DODATEČNÝCH nákladů spojených se zaváděním inovativních nízkouhlíkových technologií.

Hodnocení projektů je dvoufázové (tzn. v druhém kole mezi sebou soutěží projekty schválené v 1. kole). Žadatelé mohou požádat o technickou asistenci při přípravě projektů.

Uzávěrka pro podání projektů v 1. kole je 29. 10. 2020.

Uzávěrka 2. (uzavřeného) kola pro úspěšné projekty je plánována v polovině roku 2021.

Alokace 1. výzvy: 1 miliarda EUR + 8 miliónů EUR na technickou asistenci pro přípravu projektů.

Více informací:

https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund/calls-proposal

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-3

Zpět na výpis novinek