Novinky

Inovační fond zveřejnil podpořené projekty v oblasti průlomových čistých technologií

26.07.2022

EU schválila v červenci 2022 více než 1,8 mld. EUR investic do 17 inovativních projektů velkého rozsahu v oblasti čistých technologií v rámci třetího kola udělování grantů z Inovačního fondu. Granty z Inovačního fondu budou vyplaceny s cílem pomoci uvést na trh průlomové technologie v energeticky náročných průmyslových odvětvích, včetně odvětví vodíku, obnovitelných energií, infrastruktury pro zachycování a ukládání uhlíku a výroby klíčových součástí pro skladování energie a výrobu obnovitelné energie. Vybrané projekty budou realizovány v Bulharsku, Finsku, Francii, Německu, na Islandu, v Nizozemsku, Norsku, Polsku a ve Švédsku.

Podpořené projekty pokrývají širokou škálu odvětví přispívajících k úsilí EU o snižování emisí uhlíku (výroba, distribuce a používání zeleného vodíku, výroba vodíku z odpadů, větrná energie na moři, výroba fotovoltaických modulů, skladování a recyklace baterií, zachycování a ukládání uhlíku, udržitelná letecká paliva a pokročilá biopaliva).

Kromě toho bylo předběžně vybráno 20 projektů, které jsou slibné, avšak zatím nedostatečně připravené na získání grantu. Na rozvoj těchto projektů poskytne podporu EIB; projekty budou oznámeny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

Představení projektů v jednotlivých energeticky náročných průmyslových odvětvích:

Cement (4 projekty): V rámci projektu v Německu bude v jedné cementárně zaveden proces zachycování oxidu uhličitého druhé generace pomocí technologie „oxyfuel“. Získaný produkt bude dále dodáván jako surovina pro další zpracování na syntetický methanol. V rámci dalšího projektu v Polsku bude vytvořen komplexní řetězec zachycování a ukládání uhlíku, počínaje zachycováním a zkapalňováním CO2 v cementárně až po jeho ukládání v lokalitách na moři. Třetí projekt bude zachycovat emise CO₂ pocházející z výfukových plynů vznikajících při výrobě vápna a trvale je ukládat v geologických formacích na moři ve Francii. Čtvrtý projekt bude vůbec prvním projektem celého řetězce zachycování a ukládání uhlíku v Bulharsku. Prostřednictvím pevninské a podmořské potrubní soustavy propojí zařízení na zachycování CO₂ v cementárně s vyčerpaným plynovým polem v Černém moři, kde se bude CO₂ trvale ukládat.

Chemické výrobky (3 projekty): Ve Finsku bude probíhat projekt zaměřený na chemickou recyklaci plastů, které budou použity jako vstupní surovina pro rafinerie. V rámci druhého projektu ve Švédsku bude vytvořena historicky první továrna na metanol, který bude získáván přeměnou CO₂, zbytkových toků, obnovitelného vodíku a bioplynu. Další projekt ve Švédsku se zaměří na výrobu nového vlákna z buničiny, které má nahradit polyester při výrobě textilií.

Vodík (3 projekty): Jeden projekt v Nizozemsku je zaměřen na výrobu, distribuci a využívaní zeleného vodíku prostřednictvím elektrolyzéru poháněného elektřinou vyrobenou větrnými parky na moři. Druhý projekt umožní vyrábět 15 500 t vodíku z obnovitelných zdrojů ročně. Třetí se bude zabývat zpracováním nerecyklovatelných toků tuhých odpadů a jejich přeměnou především na vodík.

Rafinerie (2 projekty): V Norsku bude v rámci jednoho projektu vybudováno a provozováno první zařízení na výrobu biopaliv v komerčním měřítku, které bude přeměňovat lesní odpad na pokročilá biopaliva druhé generace a agrouhlí. V rámci projektu ve Švédsku bude vybudováno rozsáhlé zařízení na výrobu udržitelného syntetického leteckého paliva pomocí CO2 zachycovaného v zařízení kombinované výroby tepla a elektřiny.

Výroba součástí pro skladování energie nebo výrobu energie z obnovitelných zdrojů (3 projekty): V rámci projektu realizovaného v Polsku vznikne závod na výrobu inovativních elektrochemických bateriových systémů pro krátkodobé skladování elektřiny. Další projekt na severu Francie je zaměřený na výstavbu továrny na výrobu fotovoltaických modulů založených na inovativní heteropřechodové technologii. V rámci třetího projektu bude ve výrobním komplexu ve francouzském Dunkerku vybudována továrna na recyklaci lithium-iontových baterií, v níž se bude vyrábět a rafinovat černá hmota, čímž se získá sekundární zdroj surovin pro výrobu baterií.

Energie z obnovitelných zdrojů: V německé části Severního moře bude realizován projekt s cílem vybudovat a provozovat větrnou elektrárnu na moři, která bude fungovat na principu inovativních řešení turbín a vodíku.

Infrastruktura pro zachycování a ukládání uhlíku: V rámci projektu na Islandu bude vybudován snadno rozšiřitelný terminál pro ukládání mineralizovaného CO2 na pevnině. Jeho celková skladovací kapacita se odhaduje na 880 milionů tun CO2.  

Detailní informace o podpořených projektech jsou k dispozici na webu DG CLIMA: https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-07/LSC2_List_of_pre-selected_projects_4.pdf.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4402 (Tisková zpráva a přílohy)

Zpět na výpis novinek