Novinky

Interreg Europe vyhlásil třetí výzvu

26.03.2024

Program Interreg Europe zveřejnil v pořadí již 3. výzvu v programovém období 2021-27, která bude mít k dispozici až 40 % z celkového rozpočtu fondů Interreg (přibližně 130 mil. EUR).

Tematický obsah:

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů meziregionální spolupráce. Projekty musí sdružovat politicky relevantní organizace z různých zemí Evropy, které řeší společný problém regionálního rozvoje. Příjemci mohou spolupracovat na jakýchkoli tématech společného významu v souladu se svými regionálními potřebami, pokud tato témata spadají do politiky soudržnosti. Nejvýznamnější část prostředků (80 %) půjde na 3 prioritní témata programu, kterými jsou Chytřejší Evropa, Zelenější Evropa a Evropa blíže občanům. Interreg Europe může dále podporovat spolupráci v otázkách, které se týkají čistě implementačních problémů politik regionálního rozvoje (např. státní podpora, veřejné zakázky, územní nástroje, finanční nástroje, hodnocení a monitorování).

Způsobilí žadatelé:

  • Orgány veřejné správy (spolufinancování z programu ve výši 80 %)
  • Veřejnoprávní subjekty (spolufinancování z programu ve výši 80 %)
  • Soukromé neziskové subjekty (spolufinancování z programu ve výši 70 %)

Projektů se musí účastnit partneři z nejméně tří zemí, z nichž nejméně dva musí být příjemci z členských států EU. Dále musí být zajištěno, aby byly alespoň čtyři z pěti níže uvedených oblastí zastoupeny v partnerství s alespoň jedním projektovým partnerem:

  • Sever – Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Litva, Norsko, Švédsko
  • Východ – Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
  • Jih – Chorvatsko, Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Portugalsko, Španělsko
  • Západ – Belgie, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Švýcarsko
  • Kandidátské země – Albánie, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina

Uzávěrka: 7. června 2024 ve 12:00 hodin

Odkaz pro více informací

Zpět na výpis novinek