Novinky

Jedenáct výzev na vývoj udržitelných baterií nové generace

09.05.2022

Program Horizont Evropa zveřejnil 11 výzev na vývoj nové generace baterií. Výzvy byly zveřejněny v rámci druhého pilíře, 5. klastru zaměřeného na klima, energetiku a dopravu.

Podpořeny budou projekty v rámci tzv. „Batteries Partnership“, např. zabudování chytrých funkcí do bateriových článků pro monitorování a samoopravu baterií; rozhraní a monitorování elektronů pro vývoj nových a vznikajících bateriových technologií; udržitelné zpracování a rafinace grafitu pro baterie; nové technologie pro vysoce výkonné a bezpečné bateriové systémy pro přepravu a mobilní aplikace; správa baterií a vývoj parametrů na základě dat pro optimalizované využití baterie; digitalizace testování baterií, včetně hodnocení životnosti; zjednodušený sběr a zpětná logistika baterií, plně automatizované, bezpečné a nákladově efektivní třídění, demontáž a druhé použití před recyklací; vývoj platformy pro urychlení materiálů využívaných pro udržitelné baterie (kombinující AI, velká data, robotiku autonomní syntézy, vysoce výkonné testování); koordinace iniciativy o budoucích bateriových technologiích, vytvoření integrovaného výrobního hodnotového řetězce v Evropě. Součástí balíčku je také výzva „CIVITAS 2030 – Koordinace a podpora inovací pro udržitelnou městskou mobilitu“.

Přehled výzev:

 1. Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells) (Batteries Partnership)
 2. Interface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery technologies (Batteries Partnership)
 3. Sustainable processing and refining of battery grade graphite (Batteries Partnership)
 4. Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership)
 5. Physics and data-based battery management for optimised battery utilisation (Batteries Partnership)
 6. Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery development to plant and site integrated design (Batteries Partnership)
 7. Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment (Batteries Partnership)
 8. Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling (Batteries Partnership)
 9. Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (Batteries Partnership)
 10. Coordination of large-scale initiative on future battery technologies (Batteries Partnership)
 11. CIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility innovation

Všechny výzvy mají uzávěrku 6. září 2022.

V případě zájmu o podrobnosti ke kterékoliv uvedené výzvě kontaktujte Bruselskou linku.

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Zpět na výpis novinek