Novinky

Ke zvýšení odolnosti systémů zdravotní péče pomáhají vyhlášené výzvy programu EU4Health

14.03.2022

Program EU4Health je reakcí Evropské Unie na pandemickou krizi COVID-19, která měla v Evropě obrovský dopad na jednotlivce, lékaře, zdravotnický personál a také na celé zdravotnické systémy. Program však nereaguje pouze na pandemickou krizi – vznikl proto, aby pomohl zvýšit odolnosti systémů zdravotní péče.

Aktuálně vyhlášené výzvy v rámci programu EU4Health jsou zaměřeny konkrétně na podporu inovativních přístupů v prevenci rakoviny, prevenci nepřenosných nemocí (např. onemocnění ledvin a jater, autoimunitní onemocnění, muskuloskeletální stavy aj.), školení a vzdělávacích programů zaměřených na odborníky, pacienty a pracovníky ve zdravotnictví, zvýšení kapacity oznámených subjektů pro zdravotnické prostředky, výsledků inovativního výzkumu veřejného zdraví v souvislosti s očkováním proti COVID-19, vytvoření mechanismů včasného varování a pokynů v oblasti tvorby cen prostřednictvím databáze EURIPID.

Přehled vyhlášených výzev:

Uzávěrka pro podání projektů je 24. května 2022.

Více informací k výzvám a programu:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 (europa.eu)

Zpět na výpis novinek