Novinky

Koronavirus: Komise zahajuje výzvu k partnerstvím mezi regiony EU pro reakci na krizi a oživení

30.07.2020

Evropská komise zahájila 27. července výzvu k vyjádření zájmu o tematická partnerství k vedení meziregionálních inovačních projektů, které podpoří reakci na koronavirovou pandemii a následné oživení. Cílem této výzvy je pomoci regionům chopit se příležitostí vznikajících v důsledku této krize, vybudovat si odolnost a pokračovat v zelené a digitální transformaci pro oživení nejpostiženějších sektorů, jako jsou zdravotnictví a cestovní ruch.

V rámci této výzvy vybízí Evropská komise k vyjádření zájmu nadnárodní partnerství regionálních orgánů a dalších zainteresovaných subjektů, jako jsou vysoké školy, výzkumná centra, klastry a malé a střední podniky, které by chtěly stát v čele meziregionálních inovačních partnerství. Cílem těchto partnerství je usnadnit obchodní využití a rozšiřování meziregionálních inovačních projektů a stimulovat obchodní investice.

Výzva podpoří meziregionální partnerství ve 4 tematických oblastech:

  1. První partnerství pro rozvoj medicínského hodnotového řetězce spočívá v práci na zdravotnických výrobcích nebo prostředcích pro boj proti koronaviru na všech úrovních hodnotového řetězce, tj. od jejich návrhu až po distribuci.
  2. Druhé partnerství pro bezpečnost zdravotnického odpadu a nakládání s ním souvisí s tématem oběhového hospodářství v oblasti zdravotnictví.
  3. Třetí partnerství se týká projektů, které podporují udržitelný a digitální cestovní ruch.
  4. Čtvrté partnerství se zaměřuje na rozvoj vodíkových technologií v regionech s vysokými emisemi uhlíku, například prostřednictvím přeměny stávajících uhelných dolů, hutí nebo výrobních zařízení.

Do konce roku 2021 by si každé vybrané partnerství mělo vymezit soubor akcí pro rychlejší zavádění inovací, obchodní využití a rozšiřování meziregionálních investičních projektů. Vybraná partnerství by měla do té doby rovněž zanalyzovat finanční a právní překážky obchodního využití a rozšiřování a rozvinout spolupráci s dalšími programy a iniciativami EU. Kromě toho bude muset v rámci vybraných akcí probíhat spolupráce s již vytvořenými partnerstvími v jiných oblastech, které spadají pod tři tematické platformy pro inteligentní specializaci.

Uzávěrka výzvy: 7. září 2020  

Celkový rozpočet z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 400 000 eur pro vytvoření čtyř tematických partnerství (až 100 000 eur na jedno partnerství).

Další informace

https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/ (výzva DG Regio)

Kontakt:

Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80; stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94; sara.soumillion@ec.europa.eu)

Zpět na výpis novinek