Novinky

Kreativní Evropa/Dílčí program Kultura – Podpora projektů evropské spolupráce 2020

07.11.2019

Cílem této výzvy je posilovat schopnost evropských kulturních a kreativních odvětví působit nadnárodně a mezinárodně,  podporovat nadnárodní pohyb kulturních a kreativních děl a nadnárodní mobilitu kulturních a kreativních činitelů, zejména umělců, přispívat k budování publika a zlepšovat přístup ke kulturním a kreativním dílům v Unii i třetích zemích zejména se zaměřením na děti, mladé lidi, osoby se zdravotním postižením a nedostatečně zastoupené skupiny, podporovat inovaci a kreativitu v oblasti kultury, například prostřednictvím testování nových obchodních modelů a podporování inovativních přesahů do jiných odvětví ad.

Žádost musí být výkonné agentuře (EACEA) podána prostřednictvím on-line systému do 27. 11. 2019. Max. délka projektu je 2 roky, max. výše spolufinancování je 60 % způsobilých výdajů a 200 000 EUR v 1. kategorii projektů, 50 % a 2 000 000 EUR v 2. kategorii.

Více informací: Creative Europa – Support to European Cooperation Projects 2020.

Zpět na výpis novinek