Novinky

Kultura pomáhá integraci uprchlíků z Ukrajiny

14.06.2024

V pořadí již čtvrtá výzva „Kultura pomáhá / Культура допомагає“ podpoří miniprojekty zaměřené na integraci lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli ruské válce proti Ukrajině.

Program nabízí podporu kulturním organizacím, které kladou důraz na práci s lidmi, donucených k přestěhování do bezpečnějších oblastí Ukrajiny nebo zemí programu (viz níže). Projektový záměr musí být zaměřen na vysídlené osoby nebo uprchlíky, usnadnění jejich integrace do nového prostředí prostřednictvím kultury a podporu jejich duševního zdraví (formou workshopů, spolutvůrčích procesů, vzdělávání, arteterapie apod.) Další aktivity by měly být věnovány zapojení rodin a dětí do projektových aktivit.

Výzva je financována programem Kreativní Evropa a míra podpory na jeden projekt je  2 000 – 5 000 EUR.

Žadatelem může být nezisková organizace nebo nezávislá iniciativa se sídlem na Ukrajině nebo v zemích Kreativní Evropy, která je aktivní v integraci vysídlených osob (zejména rodin a dětí) prostřednictvím kultury.

Uzávěrka pro podání projektu je 21. 6. 2024.

Více informací:

Výzva Culture Helps – Integrace skrze kulturu

Zpět na výpis novinek