LIFE

životní prostředí a klima

Program LIFE je hlavním unijním programem, který se zaměřuje specificky na oblast životního prostředí a klimatu. Hraje rozhodující úlohu při uplatňování právních předpisů a politik Unie v těchto oblastech, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal). 

Obecným cílem programu LIFE je přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu a zároveň chránit, obnovit a zlepšit kvalitu životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, biologické rozmanitosti, řešit degradaci ekosystémů, mimo jiné podporou sítě Natura 2000, a tím přispět k dlouhodobě udržitelnému rozvoji.  

LIFE je rozdělen do dvou oblastí a 4 subprogramů: 1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Příroda a biologická rozmanitost; Oběhové hospodářství a kvalita života) a 2. KLIMA (Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně; Přechod na čistou energii). 

Rozpočet programu na celé období 2021-7 je 5 432 000 000 EUR

Výkonnou agenturou programu je CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, která od roku 2021 nahradila agenturu EACEA). 

Více informací:  LIFE (europa.eu)www.program-life.cz  

Zpět na programy