Novinky

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání

10.07.2023

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) stanovuje obecný rámec kvality pro evropskou a mezinárodní spolupráci, kterou může vysokoškolská instituce vykonávat v rámci programu Erasmus+. Listinu ECHE musí získat všechny vysokoškolské instituce se sídlem v programové zemi, pokud se chtějí zúčastnit programu Erasmus+. Pro vysokoškolské instituce z partnerských zemí není získání listiny ECHE povinné.

Certifikace spočívá v potvrzení statusu vysokoškolské instituce (high education institutions/HEI) a certifikační procedury v souladu se standardy kvality ECHE – viz plné znění výzvy. Držitelé ECHE budou pravidelně monitorováni národními agenturami. ECHE je platná po celou dobu trvání programu Erasmus+ v období 2021–2027, respektive až do konce trvání projektů financovaných v rámci tohoto programu. Udělení ECHE automaticky neznamená žádné přímé financování v rámci programu Erasmus+.

Žádost o certifikaci je možné podat vždy k jednomu termínu ročně. Nejbližší uzávěrka je 25. ledna 2024, 17:00.

Termíny dalších uzávěrek:

28. ledna 2025, 17:00

27. ledna 2026, 17:00

26. ledna 2027, 17:00

Plné znění výzvy

Odkaz pro více informací

Zpět na výpis novinek