Novinky

Měření kvality ovzduší podpoří výzva Svalbard

05.01.2023

Poslední výzva vyhlášená v aktuálním programovém období Norských fondů se zaměřuje na měření a identifikaci místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi. Dotaci do maximální výše 90 % celkových způsobilých nákladů je možné získat na pořízení a instalace senzorů kvality ovzduší pro lokální monitoring vytápění domácností (tzv. lokálních topenišť), přičemž provádění senzorového měření kvality ovzduší musí být současně ověřeno referenčním měřením; zajištění střednědobého lokálního měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností, nebo pořízení a instalaci doprovodného informačního zařízení (vč. softwaru), umožňujícího zaznamenávat a poskytovat data z prováděného měření. Výše dotace je min. 250 000 Kč a max. 2 500 000 Kč.

Termín pro podávání žádostí je 9. února 2023.

Více informací:

Detail výzvy – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Program Životní prostředí – Výzva č. SGS-2 „Svalbard“ | 2022 | Ministerstvo financí ČR – EHP a Norské fondy (eeagrants.cz)

Zpět na výpis novinek