Novinky

Navrhovaný rozsah podpory nového Fondu pro spravedlivou transformaci

24.01.2020

V prosinci 2019 přijala Komise sdělení o Zelené dohodě pro Evropu(European Green Deal), v němž stanoví plán nové politiky růstu pro Evropu založené na ambiciózních cílech v oblasti klimatu a životního prostředí. V souladu s cílem účinným a spravedlivým způsobem dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050 navrhuje vytvoření mechanismu pro spravedlivou transformaci, včetně Fondu pro spravedlivou transformaci, který by nikoho neopomíjel (podrobnosti viz článek z 8. 1.).

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci, uvádí následující rozsah podpory:

a) produktivní investice do malých a středních podniků, včetně začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci a přeměně;

b) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb;

c) investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých technologií;

d) investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, do snižování emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů;

e) investice do digitalizace a digitálního propojení;

f) investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové využití;

g) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;

h) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků;

i) pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;

j) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání; k) technická pomoc

Zdroj: EUR-LEX/Návrh nařízení FST

Zpět na výpis novinek