Novinky

Norské fondy podpoří projekty ve vzdělávání

01.12.2020

EHP a Norské fondy prostřednictvím programu Vzdělávání podpoří vybrané aktivity zaměřené na vzdělávání. Do každého projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – obvykle to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně.

Aktuálně jsou vyhlášeny tyto výzvy:

Projekty institucionální spolupráce (Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání.)                 

uzávěrka 17. 2. 2021

Projekty mobilit (umožňují studijní pobyty, stáže a studijní návštěvy mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem)                                                        

uzávěrka 10. 2. 2021

Projekty odborného vzdělávání a přípravy (podporují rozvoj praktického vyučování založeného na principech ECVET a podnikatelských kompetencí žáků)    

uzávěrka 24. 2. 2021

Projekty inkluzivního vzdělání

(rozvíjejí kompetence a dovednosti učitelů a školitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání ve třídách)                                   

uzávěrka 3. 3. 2021

Zde najdete podrobné informace ke všem výzvám a materiály ke stažení (Dům zahraniční spolupráce/FONDY EHP)

Zpět na výpis novinek