Novinky

Nová platforma pro investice do klíčových technologií

03.07.2024

Evropská unie zřídila novou platformu STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) na podporu investic do klíčových technologií. Cílem STEP je financovat projekty ve třech kategoriích: 1) Digitální technologie a hluboké technologické inovace2) Čisté technologie účinně využívající zdroje a 3) Biotechnologie, a to v rámci stávajících 11 programů EU. Mezi podporované oblasti patří například pokročilé polovodičové technologie, kvantové výpočty, solární a větrná energie, baterie, vodíkové technologie a technologie pro recyklaci a udržitelnost.

STEP se zaměří na projekty ve fázi vývoje a výroby (podpořen bude tedy nejenom vývoj, demonstrace nebo prototyp, ale i technologie, které jsou již komerčně dostupné). Bude také podporovat investice do hodnotových řetězců pro kritické technologie, včetně kritických surovin. STEP se navíc zaměří i na řešení nedostatku pracovních sil a dovedností, a to prostřednictvím vzdělávání. Podpora ze STEP bude určena pro malé i velké podniky, univerzity, výzkumné organizace a další subjekty.

Projekty, které splňují kritéria STEP, mohou získat zvýhodněné financování. V méně rozvinutých regionech EU může dotace dosáhnout až o 10 % více, v přechodových regionech o 5 % více. Platforma také zavádí pečeť kvality, která usnadní projektům přístup k dalším finančním zdrojům.

Odkaz pro více informací

Zpět na výpis novinek