Novinky

Nové metody v léčbě rakoviny, zdravou půdu a další oblasti podpoří mise programu Horizont

04.01.2022

Program Horizont Evropa, zaměřený na výzkum a vývoj, otevřel výzvy v tzv. misích. Jedná se o celkem pět průřezových oblastí podpory: Rakovina, Adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn, Klimaticky neutrální a chytrá města, Zdravá půda a potraviny, Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody. Aktuálně jsou otevřeny výzvy ve třech oblastech, a to Rakovina (CANCER), Půda (SOIL) a Vodní plochy (OCEAN).

Přehled výzev

Rakovina (CANCER) – uzávěrka 26. 4. 2022
 • Vývoj nových metod a technologií pro screening a včasné odhalování rakoviny
 • Lepší pochopení vlivu rizikových faktorů a rozhodujících zdravotních prvků pro rozvoj a progresi rakoviny
 • Vývoj a validace preferencí pacientů a opatření pro vyšší kvalitu života pacientů i vyléčených z rakoviny
Zdravá půda a potraviny (SOIL) – uzávěrka 24. 3. 2022
 • Pobídky a obchodní modely pro zdravou půdu
 • Sociální, ekonomické a kulturní faktory ovlivňující hospodaření s půdou a její degradaci
 • Identifikace znalostních mezer, plánování a stanovení cílů pro zdravou půdu
 • Ověřování a rozvoj ukazatelů stavu a funkcí půdy
 • Zapojování a aktivace obcí, měst a regionů k ochraně a obnově zdravé půdy
 • Nová generace poradců pro zdravou půdu
 • Propojení zdraví půdy s výživnými a bezpečnými potravinami
 • Setkávání a akce na národní úrovni, zřízení laboratoří pro výzkum zdravé půdy
Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody (OCEAN) – uzávěrka 12. 4. 2022
 • Vztah mladých generací k moři a vodě: hodnoty, očekávání, angažovanost
 • Povodí Dunaje – obnova sladkovodních a brakických vodních ekosystémů
 • Povodí Dunaje – koordinační činnosti
 • Pilotní projekty občanské vědy v mořských a sladkovodních oblastech
 • Evropské „modré parky“
 • Základní modely evropského digitálního dvojčete pro oceány
 • Oblasti Atlantiku a Arktidy – obnova mořských a pobřežních ekosystémů a zvýšená odolnost vůči klimatu
 • Další výzvy pro mořské oblasti

Pro více informací k jednotlivým výzvám kontaktujte Bruselskou linku.

Odkazy na výzvy najdete níže.

Rakovina (CANCER) – uzávěrka 26. 4. 2022

Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection

Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivors

Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer

Zdravá půda a potraviny (SOIL) – uzávěrka 24. 3. 2022

Incentives and business models for soil health

Social, economic and cultural factors driving land management and land degradation

From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectives

Validating and further developing indicators for soil health and functions

Engage with and activate municipalities and regions to protect and restore soil health

Next generation soil advisors

Linking soil health to nutritional and safe food

National engagement sessions and support to the establishment of soil health living labs

Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody (OCEAN) – uzávěrka 12. 4. 2022

Danube river basin lighthouse – restoration of fresh and transitional water ecosystems

Danube river basin lighthouse – coordination activities

European Blue Parks

Piloting citizen science in marine and freshwater domains

Underlying models for the European Digital Twin Ocean

Atlantic and Arctic basin lighthouse – restoration of marine and coastal ecosystems and increased climate resilience

Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – Low impact marine aquaculture and multi-purpose use of marine space

Baltic and North Sea basin lighthouse – coordination activities

Zpět na výpis novinek