Novinky

Nový program Digitální Evropa

15.11.2021

Nový program Digitální Evropa (anglicky Digital Europe Programme, zkráceně DEP, nebo také DIGITAL) podporuje digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství. Cílem je zintenzivnit rozsáhlé zavádění klíčových digitálních technologií a podnítit jejich využívání.

Program Digitální Evropa je navržen pro veřejný i soukromý sektor. Konkrétně bude poskytovat finanční prostředky pro projekty v pěti oblastech: vývoj vysoce výkonné výpočetní techniky, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, pokročilé digitální dovednosti, rozšířené využití digitálních technologií.

Podrobné rozdělení:

  1. Vysoce výkonná výpočetní technika (High Performance Computing/HPC): kapacity pro zpracování dat a zajistit jejich rozsáhlé využívání, jak v oblastech veřejného zájmu, jako je zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost, tak výrobními podniky, zejména malými a středními podniky. Navazuje na evropské partnerství High Performance Computing.
  2. Umělá inteligence (Cloud, Data and AI): datové zdroje a knihovny algoritmů umělé inteligence a jejich zpřístupnění všem podnikům a orgánům veřejné správy, upevnění a podpora vazeb mezi stávajícími zkušebními a experimentálními zařízeními pro umělou inteligenci v členských státech;
  3. Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity): zavedení a dostupnost základních kapacit potřebných k zabezpečení digitálního hospodářství, společnosti a demokracie v EU pro veřejný sektor a podniky EU, zlepšení konkurenceschopnosti odvětví kybernetické bezpečnosti EU; Vychází z CCCN (Sítě národních center kompetence v oblasti kybernetické bezpečnosti).
  4. Pokročilé digitální dovednosti (Advanced Digital Skills): získání pokročilé digitální dovednosti pro stávající i budoucí pracovní sílu (studenty, absolventy, stávající pracovníky), zejména ve vysoce výkonné výpočetní technice, umělé inteligenci a kybernetické bezpečnosti
  5. Nejlepší využití digitálních kapacit a interoperabilita (Accelerating best use of technologies – Deployments): rozšíření nejlepšího využívání digitálních kapacit, zejména vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti, v celé ekonomice, v oblastech veřejného zájmu a společnosti, včetně zavedení interoperabilních řešení v oblastech veřejného zájmu, a usnadnění přístupu k technologiím a know-how všem firmám, především malým a středním podnikům.

Důležitou součástí programu jsou tzv. Evropské digitální inovační centra (European Digital Innovation Hubs /EDIH). Jedná se o síť cca 200 digitálních inovačních center s různým zaměřením, rozmístěných v celém území EU. Na základě proběhlé výzvy MPO doporučilo 6 EDIH za ČR. Finální výběr bude znám v roce 2022.

EDIHy jsou samostatné subjekty nebo koordinované skupiny subjektů (konsorcia) s doplňujícími se odbornými znalostmi a neziskovým cílem, které podporují digitální transformaci firem a veřejných institucí na regionální úrovni. EDIHy poskytují služby, jako je testování před investováním, školení a rozvoj dovedností, podpora při hledání investic, vytváření sítí a přístup k inovačním ekosystémům. Síť více než 300 evropských digitálních inovačních center by měla pokrýt všechny regiony Evropské unie a zacílit tak na specifické potřeby digitalizace jednotlivých regionů.

Podpora z programu DEP je určena firmám, zejména malým a středním podnikům, veřejné správě, univerzitám i výzkumným organizacím.

Výkonnou agenturou programu je HaDEA (Health and Digital Executive Agency).

Celkový rozpočet na období 2021 – 2027 je 7 588 milionů EUR.

Program Digitální Evropa doplňuje další související programy: Horizont Evropa, CEF, Plán obnovy a rozvoje. Od členských států se očekává doplnění národního financování ve výši 20 %.

Více informací:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Národní kontaktní místo:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Odd. Digitalizace

digital@mpo.cz

Zpět na výpis novinek