Novinky

Ochranu evropských hodnot podpoří program CERV

20.12.2021

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) zveřejnil výzvu „Union values“ pro podávání projektů, které jsou zaměřené na propagaci, ochranu a zvyšování povědomí o základních právech a hodnotách EU, včetně Listiny základní práv EU, respektování právního státu a demokracie v EU. Výzva podpoří místní, regionální a/nebo celostátní organizace občanské společnosti, které se v této oblasti angažují.

Cílem výzvy je vybrat a podpořit omezený počet zprostředkovatelů v co největším počtu členských států, schopných vybudovat kapacity většího počtu organizací občanské společnosti působících na místní, regionální a/nebo celostátní úrovni v oblastech pokrytých CERV programem, včetně poskytování finanční podpory.

Návrhy musí zahrnovat obě kategorie činností:

  1. Finanční podpora třetím stranám ze strany zprostředkovatelů
  2. Budování kapacit pro organizace občanské společnosti

Zprostředkovatelé by měli upřednostňovat malé, vzdálené a venkovské organizace, které mívají omezenější kapacitu a zdroje financování.

Priority výzvy:

  • zvýšit povědomí o právech a hodnotách prostřednictvím podpory organizací občanské společnosti
  • posílit ochranu a prosazování hodnot Unie, včetně respektování právního státu;
  • přispívat k demokratickým hodnotám, včetně podpory dialogu, transparentnosti a lepší správy věcí veřejných, včetně případů, kdy je ubírán prostor občanské společnosti.

Žadatelé musí zahrnout poskytnutí finanční podpory občanským společnostem, které na místní, regionální nebo celostátní úrovni propagují a chrání základní práva a hodnoty EU a vykonávají činnosti v oblastech pokrytých programem CERV.

Očekávají se projekty s velikostí podpory 2,5 – 4 miliony EUR a dobou trvání 3 roky. Výzva nevyžaduje mezinárodní konsorcium partnerů.

Výzva má uzávěrku 29. března 2022.

Vice informací:

Union Values (č. výzvy CERV-2022-CITIZENS-VALUES)

Zpět na výpis novinek