Novinky

Ochranu lidských práv a evropských hodnot podpoří program CERV

06.02.2023

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, equality, rights and values, zkráceně CERV), který podporuje občanskou společnost, rovnoprávnost, lidská práva, evropskou historii a hodnoty, včetně respektování právního státu a demokracie v EU, ale také spolupráci měst v těchto oblastech, zveřejnil výzvy v roce 2023. Výzvy mají uzávěrku pro podávání projektů v období od dubna do září 2023.

Bruselská linka připravuje ve spolupráci s Úřadem Vlády (který je národním kontaktním místem programu) v březnu tohoto roku webinář s praktickými informacemi ke všem výzvám, projektové žádosti i realizaci projektů. Podrobnosti budou zveřejněny v  polovině února na webu Bruselské linky.

Přehled témat jednotlivých výzev:

 1. Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí páchanému na dětech: výzva zprostředkovatelům (finanční podpora organizacím občanské společnosti)
 2. Síťování (propojování a spolupráce) měst v lidskoprávních oblastech
 3. Ochrana evropských práv a hodnot prostřednictvím boje proti projevům nenávisti, nebo trestným činům z nenávisti
 4. Budování kapacit a zvyšování povědomí o Listině základních práv EU
 5. Posilování občanské společnosti, prosazování práv a hodnot
 6. Ochrana oznamovatelů (tzv. whistleblowers, tedy osob, které podávají svědectví o podvodech, nebo korupčním jednání), vytváření podmínek pro tyto osoby
 7. Strategické soudní spory (dodržování základních lidských práv)
 8. Připomínání evropské minulosti a hodnot
 9. Podpora rovnoprávnosti, boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci
 10. Town-twinning (spolupráce měst menšího rozsahu)

O podporu z programu CERV se mohou ucházet veřejné instituce a neziskové organizace ze zemí EU, nebo přidružených. Zpravidla je vyžadováno mezinárodní partnerství – podmínky se liší u jednotlivých výzev (obvyklou podmínkou jsou min. 2-3 partneři z různých zemí EU.) Spolufinancování projektů je zpravidla dáno maximální pevnou částkou (tzv. lump sum) při splnění podmínek daných ve výzvě.

Odkazy na jednotlivé výzvy a termíny uzávěrek:

 1. Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children: call to intermediaries (giving financial support to third-party civil society organisations) – CERV-2023-DAPHNE – uzávěrka 19. dubna 2023
 2. Networks of Towns (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT) – uzávěrka 20. dubna 2023
 3. Protecting EU values and rights by combating hate speech and hate crime (CERV-2023-CHAR-LITI-SPEECH) – uzávěrka 25. května 2023
 4. Capacity-building and awareness raising on the EU Charter of Fundamental Rights (CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER – uzávěrka 25. května 2023
 5. Promoting rights and values by empowering the civic space (CERV-2023-CHAR-LITI-CIVIC)
 6. Supporting an enabling environment for the protection of whistleblowers (CERV-2023-CHAR-LITI-WHISTLE) – uzávěrka 25. května 2023
 7. Strategic litigation (CERV-2023-CHAR-LITI-LITIGATION) – uzávěrka 25. května 2023
 8. European Remembrance – 2023 (CERV-2023-CITIZENS-REM) – uzávěrka 6. června 2023
 9. Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination (CERV-2023-EQUAL) – uzávěrka 20. června 2023
 10. Town-Twinning (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT) – uzávěrka 20. září 2023

Přehled všech výzev:

Funding & Tenders (europa.eu)

Zpět na výpis novinek