PERICLES 2020

výměna zkušeností v boji proti padělatelství

Program financuje výměny zaměstnanců, semináře, školení a studie pro orgány činné v trestním řízení, banky a další subjekty zapojené do boje proti padělání eura. Program má rozpočet ve výši 7,3 milionu EUR pro období 2014-2020. Technická, vědecká a provozní podpora poskytovaná programem má dvě formy: granty a projekty iniciované komisí. Program primárně poskytuje pomoc pro vnitrostátní orgány, národní centrální banky, soudní orgány ve veřejném sektoru, komerční banky, směnárny a finanční průmysl v soukromém sektoru.

Zpět na programy