Novinky

Pilotní projekty v oblasti sportu

10.08.2023

Zájemci se mohou hlásit do dvou nově vypsaných výzev v oblasti sportu. První výzva se zaměřuje na udržitelnost, druhá na humanitární pomoc a integraci migrantů.

Pilotní projekt – Sport pro lidi a planetu – nový přístup k udržitelnosti prostřednictvím sportu v Evropě

Cílem projektu je zvyšovat povědomí o klimatické změně a inspirovat společnost o tom, jak může sport umožnit environmentální transformaci a přispět k větší udržitelnosti.

Odkaz pro více informací

Pilotní projekt – Podpora sportu – nouzové sportovní akce pro mládež

Tento projekt se zaměřuje na integraci dětí a mládeže postižených humanitární krizí a masovými migračními procesy z důvodu války, a to prostřednictvím sportu, který může usnadnit překonávání traumatu, přizpůsobení se novému prostředí a vytvoření vazeb s dočasnými hostitelskými komunitami.

Odkaz pro více informací

Termín pro podávání žádostí do obou projektů je 17. října 2023 v 17:00.

Pilotní projekty jsou iniciativou Evropského parlamentu, který rozhoduje o jejich zaměření a rozpočtu. Mají experimentální povahu, jejich cílem je ověřit proveditelnost a užitečnost akce, která by se mohla potenciálně stát novým programem financovaným EU.

Zpět na výpis novinek