Novinky

Podpora evropských firem v účasti na veřejných zakázkách mimo EU

16.07.2020

Program COSME vyhlásil výzvu na podporu evropských malých a středních firem v účasti na veřejných zakázkách mimo EU („Supporting European SMEs to participate in public procurement outside EU“).

Dvoufázový projekt zahrnuje přípravu strategie pro internacionalizaci firem, včetně konkrétního plánu (road map) pro zvolené země mimo EU, přičemž v druhé fázi bude schválená strategie realizována.

Oprávněným žadatelem je konsorcium složené min. ze subjektů z 3 různých členských zemí EU a zároveň organizací poskytujících podnikatelskou podporu (např. hospodářské komory, svazy, klastry ad.)

Maximální podpora jednoho projektu (konsorcia) je 400 000 EU, což odpovídá max. 75 % spolufinancování oprávněných nákladů.

Očekává se podpora cca 5 konsorcií v celé EU.

Č. výzvy: PPOUT-01-2020

Uzávěrka: 15. září 2020

Více informací:

Supporting European SMEs to participate in public procurement outside EU

Plné znění výzvy

Zpět na výpis novinek