Novinky

Podpora průlomových projektů na bezemisní technologie

31.03.2023

Inovační fond Evropské komise (Innovation Fund) podporuje projekty, které přináší průlomové inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií. Fond je financován ze Systému ETS pro obchodování s emisními povolenkami. Aktuálně je vyhlášena výzva na podávání malých projektu, tedy projekty v rozmezí 2,5 – 7,5 mil. eur (Innovation Fund Small Scale Projects). Uzávěrka pro podávání projektů je 19. září 2023.

Čtyři hlavní oblasti podpory Inovačního fondu:

  1. Obnovitelné zdroje energie (výroba a využití, včetně výroby komponent)
  2. Ukládání energie (včetně výroby komponent)
  3. Ukládání a využití CO2 (CCUS)
  4. Průmyslová odvětví náročná na energie (včetně náhradních produktů)

Fond podporuje také průřezové projekty v těchto kategoriích. 

Příjemcem podpory mohou být jednotlivé subjekty (firmy, univerzity, instituce, …), nebo konsorcia, není tedy nutné mezinárodní konsorcium. O podporu mohou žádat i subjekty mimo Evropskou unii.

Podpora je poskytována formou grantů a u vybraných projektů také formou bezplatné technické asistence Evropské investiční banky. Max.  výše grantu je do 60 % relevantních způsobilých nákladů (na základě specifické metodiky programu). Doba projektu je max. 3 roky.

Hlavním kritériem pro hodnocení, je inovativnost projektu. Dále objem snížení skleníkových plynů vyčíslený v projektu a prokázaný po realizaci, škálovatelnost projektu, kvalita zpracování projektu a finanční efektivita.

Více informací:

Innovation Fund Small Scale Projects (č. výzvy: InnovFund-2022-SSC)

Plné znění výzvy:

call-fiche_innovfund-2022-ssc_en.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek