Novinky

Podpora výzkumných projektů v uhelném a ocelářském sektoru

09.02.2024

Výzkumný fond pro uhlí a ocel zveřejnil pravidelné výzvy „Big Tickets“ na podporu pilotních a demonstračních akcí.

Big Tickets for Coal

Výzva „Big Tickets for Coal“ poskytuje podporu a finanční prostředky pro transformaci bývalých uhelných a hnědouhelných dolů a přilehlé infrastruktury v souladu s přechodem na čistou energii. Zaměřuje se na projekty skladování energie a využívání obnovitelných zdrojů, udržitelné energie a geotermální energie. Součástí mohou být také demonstrační projekty pro využití malých a středně velkých modulárních nukleárních reaktorů a inovativních technologií pro zpracování emisí metanu. Mezi další podporované oblasti patří monitorování, správa a/nebo úprava důlních vod a hladiny podzemní vody, monitoring, modelování, stabilizace a/nebo obnova území, recyklace materiálů a odpadu a vývoj alternativních materiálů včetně obnovy kritických surovin.

K podporovaným aktivitám patří pilotní nebo demonstrační (ukázkové) projekty, které.:

  • předpokládají dosažení TRL 7-8 z výchozí TRL 4-5
  • předpokládají využití inovativních technologií v rámci vybraných 1-2 specifických cílů
  • obsahují návrh využití výstupů projektu v odvětví průmyslu a předběžné ekonomické posouzení
  • zahrnují činnosti související s podporou rozvoje účinné rekvalifikace, zvyšování kvalifikace a školení pro pracovníky postižené postupným útlumem uhelného sektoru

Big Tickets for Steel

Druhá výzva nazvaná „Big Tickets for Steel“ má průřezové zaměření na digitalizaci, dovednosti a sociální inovace, které by měly být prováděny společně s jedním dalším specifickým cílem. Mezi podporované oblasti patří CO2 neutrální redukce železné rudy (zvýšení využití předem redukovaných nosičů železa), vývoj technologií, které umožní snížení specifické energie, zvýšení rekuperace tepla a zlepšení procesní integrace ve výrobě oceli. Další zaměření je na vývoj slitin pokročilé oceli určených pro speciální aplikace, využívání principů cirkulární ekonomiky a mezisektorových řešení v procesu bezodpadové výroby oceli a zachytávání a ukládání CO/CO2 z odvětví oceli (CCUS).

K podporovaným aktivitám patří pilotní nebo demonstrační (ukázkové) projekty, které:

  • předpokládají dosažení TRL 7-8 z výchozí TRL 4-6
  • předpokládají využití inovativních technologií v rámci vybraných 1-2 specifických cílů
  • jsou v souladu s obecnými a specifickými cíli Memoranda o porozumění pro evropské partnerství v oblasti čisté oceli
  • specifikují svůj příspěvek k víceletému strategickému programu Partnerství pro čistou ocel – Strategic Research and Innovation Agenda /SRIA
  • obsahují návrh využití výstupů projektu v průmyslovém prostředí a předběžné ekonomické posouzení

Žádosti je možné podávat do 25 .4 .2024

Oprávněným žadatelem je jakýkoli podnik, veřejný orgán, výzkumná organizace nebo instituce středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávání nebo jiný právní subjekt včetně fyzických osob sídlících na území členského státu, který provádí nebo významně přispívá k výzkumu a technologickému vývoji. V konsorciu musí být minimálně 2 partneři z různých členských zemí.

Výše podpory je 50 %.

Zpět na výpis novinek