Novinky

Prevence a boj proti domácímu násilí

02.12.2020

EHP a Norské fondy prostřednictvím programu Lidská práva podpoří specializované služby pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Výzva k předkládání žádostí o grant je otevřená do 15. března 2021.

Tato výzva, která se snaží reagovat na dlouhodobý nedostatek specializovaných služeb pro oběti domácího násilí, podporuje posílení kapacity systému pro prevenci  a zajištění dostupnosti specializovaných služeb (ambulantních, pobytových, krizových a terénních) osobám ohroženým domácím a genderově podmíněným násilím.

Konkrétně se výzva zaměřuje na zřizování center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a na zavádění inovačních opatření, které povedou ke zlepšení kvality a efektivity poskytovaných specializovaných služeb ze strany stávajících poskytovatelů.

Označení výzvy: HROVA 3

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 15. 3. 2021 (12:00 hod).

Zprostředkovatel programu Lidská práva je Ministerstvo financí ČR, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Další informace a podklady:

Domácí a genderově podmíněné násilí – Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty | 2020 | Ministerstvo financí ČR – Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz)

Zpět na výpis novinek