Novinky

Prodloužení termínů pro odevzdání projektů v programu Kultura

16.03.2020

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Evropě a s ním spojená mimořádná opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR a doporučení Ministerstva kultury k uzavření vybraných kulturních institucí, byl prodloužen termín pro předložení žádostí o grant ve třech výzvách v programu Kultura:

Současné umění (CA1)

Umělecká a kulturní kritika (ACC1)

Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (CB1)

Termín odevzdání projektů je prodloužen z 16. března 2020 na 2. dubna 2020, 12:00.

Více informací:

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2020/predkladani-zadosti-v-programu-kultura-3036

Zpět na výpis novinek