Novinky

Prodloužení termínu pro podávání projektů v několika programech

19.03.2020

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v Evropě a s ním spojená mimořádná opatření, byl prodloužen termín pro předložení žádostí o grant v několika programech, např.:

  • Norské fondy/Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví (CH1): prodloužená uzávěrka pro podání projektů je 30. 4. 2020, 12:00.

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2019/kulturni-dedictvi-vyzva-2966

  • Program Erasmus+ / více výzev

https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/pozor-prodlouzeni-terminu-pro-predlozeni-zadosti/

  • Horizon 2020: U výzev s původním termínem odevzdání žádostí o grant do 15. dubna 2020 byly prodlouženy termíny. Upravené termíny jsou uvedené u každé konkrétní výzvy.

https://www.euresearch.ch/index.php?id=499&tx_ttnews%5btt_news%5d=1176&no_cache=1&user_id=53961&job_id=4754

Zpět na výpis novinek