Novinky

Program CERV podpoří projekty na podporu občanské angažovanosti

13.07.2023

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) vyhlásil výzvu na podporu občanské angažovanosti, jejímž cílem je zvýšení účasti občanů na demokratickém a občanském životě EU a výměna názorů ve všech oblastech činnosti EU. Podporovány budou projekty nadnárodních partnerství, které přímo zapojují občany. Projekty by měly sdružovat rozdílné skupiny lidí z různých prostředí v činnostech přímo souvisejících s politikami EU. Projekty by dále měly podněcovat debaty nebo jiné činnosti a navrhovat praktická řešení, která lze realizovat prostřednictvím spolupráce nebo koordinace na evropské úrovni. Zvláštní důraz bude kladen na níže uvedené priority:

1. Podpora demokratické účasti prostřednictvím diskuse o budoucnosti Evropy

2. Zapojení občanů a komunit do diskusí a akcí týkajících se klimatu a životního prostředí.

3. Zapojení občanů a komunit do diskusí a akcí týkajících se solidarity

4. Boj proti dezinformacím a dalším formám zasahování do demokratické diskuse a podpora mediální gramotnosti.

Tento seznam priorit není vyčerpávající. Žadatelé se mohou zabývat dalšími prioritami ve všech oblastech činnosti Unie, pokud jsou tyto priority v souladu s cílem výzvy, kterým je podpora zapojení a účasti občanů.

Uzávěrka je do 5. září 2023 do 17:00.

Odkaz pro více informací

Zpět na výpis novinek