Novinky

Program CERV zveřejnil 12 nových výzev

26.02.2024

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) zveřejnil 12 výzev, které podpoří projekty zaměřené na podporu lidských práv, demokratizace, genderové rovnosti a práv dětí nebo zvyšování občanské angažovanosti. Výzvy specificky podpoří také národní kontaktní místa pro začleňování Romů a orgány pro ochranu údajů, kterými jsou v České republice Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přehled výzev včetně uzávěrek:

Výzva k předkládání návrhů na podporu rovnosti žen a mužů – uzávěrka 29. února 2024, 17:00

Výzva k předkládání návrhů národním kontaktním místům pro Romy v oblasti rovnosti, začleňování a účasti Romů – uzávěrka 7. března 2024, 17:00

Výzva k předkládání návrhů pro organizace občanské společnosti působící v oblasti ochrany a prosazování hodnot Unie: výzva pro zprostředkovatele (poskytující finanční podporu třetím stranám) – uzávěrka 7. března 2024, 17:00

Práva a účast dětí – uzávěrka 26. března 2024, 17:00

Sítě měst – uzávěrka 18. dubna 2024, 17:00

Výzva k předkládání návrhů vnitrostátním orgánům pro ochranu údajů týkající se oslovování zúčastněných stran v oblasti právních předpisů o ochraně údajů – uzávěrka 24. dubna 2024, 17:00

Výzva k předkládání návrhů na prevenci a boj proti genderově podmíněnému násilí a násilí na dětech – uzávěrka: 24. dubna 2024, 17:00

Připomínání holocaustu, genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti s cílem posílit demokracii v EU – (otevření výzvy 5. března 2024), uzávěrka 6. června 2024, 17:00

Migrace, dekolonizace a multikulturní evropské společnosti – (otevření výzvy 5. března 2024), uzávěrka 6. června 2024, 17:00

Přechod k demokracii, (znovu)budování a posilování společnosti založené na právním státě, demokracii a základních právech – (otevření výzvy 5. března 2024), uzávěrka 6. června 2024, 17:00

Evropská integrace a její rozhodující úspěchy – (otevření výzvy 5. března 2024), uzávěrka 6. června 2024, 17:00

Partnerství měst – (otevření výzvy 9. dubna 2024), uzávěrka 19. září 2024, 17:00

Zpět na výpis novinek