Novinky

Program Erasmus ocení inspirativní příklady a začleňování ve sportu

13.09.2021

Finanční odměnou ocení program Erasmus inspirativní přístupy ve sportu. 10 tisíc EUR mohou získat neziskové sportovní organizace v jedné ze 3 kategorií – Podpora různorodosti, Inspirativní změna a Překonávání bariér.

Uzávěrka přihlášek pro všechna tři ocenění je 21. října 2021.

.

Více informací k jednotlivým oceněním a odkaz na přihlášku:

Zpět na výpis novinek