Novinky

Program INTERREG CENTRAL EUROPE vyhlásil první výzvu, která rozdělí až 30 % rozpočtu

23.11.2021

Program Interreg Central Europe, zaměřený na spolupráci ve střední Evropě, otevřel první výzvu v programovém období 2021 – 2027. Úspěšným projektům má být v první výzvě přiděleno až 30 % rozpočtu programu.

Program podporuje mezinárodní spolupráci partnerů z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti, kteří svými projekty přispějí k vyšší atraktivitě, rezistenci a adaptabilitě středoevropského regionu. Podporovaná spolupráce se dělí podle 4 programových priorit, kterými jsou Chytřejší, Zelenější, Propojenější střední Evropa a Lepší spolupráce veřejné správy v rámci střední Evropy. Jedná se tedy zejména o oblasti inovací, zelených energií, předcházení a adaptace na klimatickou změnu, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, nebo posílení správy pro integrovaný územní rozvoj.

Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund/ERDF); řídícím orgánem je město Vídeň a národním kontaktním místem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Max. míra spolufinancování pro příjemce je 80 % oprávněných výdajů.

Informace k 1. výzvě

Rozpočet výzvy je 72 miliónů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v následujícím rozdělení:

  • Chytřejší střední Evropa: 22 MEUR (miliónů eur)
  • Zelenější střední Evropa: 36 MEUR
  • Propojenější střední Evropa: 7 MEUR
  • Lepší veřejná správa ve střední Evropě: 7 MEUR

Výzva je otevřena veřejným i soukromým organizacím (včetně firem) ve střední Evropě.

Očekávají se konsorcia s 5 – 12 partnery a cca 3-leté projekty s velikostí rozpočtu 1,2 – 2,4 MEUR výše spolufinancování. Minimální podmínkou pro partnerství jsou konsorcia se 3 partnery ze 3 různých zemí střední Evropy (příp. přidružených – viz podmínky výzvy).

Uzávěrka pro podávání projektů je 23. února 2022.

Více informací:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

www.interreg-central.eu

Mapa způsobilých regionů Interreg Central Europe (včetně Moravskoslezska):

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Appendix1-Map.pdf

KONTAKTY

Bruselská linka (tel. 436 500 122, dotaz@bruselskalinka.cz)

MMR ČR (tel: +420 234 152 213, email: nadnarodni@mmr.cz)

Zpět na výpis novinek