Novinky

Program Jednotný trh vyhlásil 15 výzev

26.06.2023

Níže přinášíme přehled aktuálních výzev v programu Jednotný trh (Single Market Program):

SMP-CONS-2023-ADR

Finanční podpora organizacím zastupujícím zájmy spotřebitelů v členských státech nebo nabízejícím pomoc spotřebitelům v členských státech formou alternativního řešení sporů.

Uzávěrka: 1. 8. 2023 do 17:00

ECOTOURS – MSME’s support on circular tourism

Posílení postavení místních komunit, které se stanou laboratořemi pro společný rozvoj oběhových a udržitelných ekosystémů cestovního ruchu.

Uzávěrka: 10. 8. 2023 do 17:00

AEC EUROCLUSTER call for proposals for Go international

Poskytnutí finanční náhrady cestovních nákladů (doprava, ubytování a poplatky za akce) na účast na vybraných veletrzích v Mexiku, Saúdské Arábii, Singapuru a Keni formou paušální platby ve výši 2 000 EUR na malý a střední technický nebo průmyslový podnik.

Uzávěrka: 30. 8. 2023 do 17:00

GEMSTONE – call for Financial support for Training [TRAIN]

GEMSTONE – call for Financial support for Exploration [EXPLORE]

Finanční podpora vzdělávání za účelem propojení poskytovatelů vzdělávání a malých a středních podniků a usnadnění strategie internacionalizace malých a středních podniků podporou účasti na obchodních veletrzích a dalších mezinárodních akcích, které jsou považovány za zajímavé pro činnost malých a středních podniků, v cílových zemích a v souvislosti s ekologickou výrobou.

Uzávěrka: 31. 8. 2023 do 17:00

AIBC EUROCLUSTERS OPEN CALL FOR TRAINING

AIBC EUROCLUSTERS Open Call for DIGITALISATION SERVICES and PRODUCT DEVELOPMENT

AIBC EUROCLUSTERS OPEN CALL FOR PARTICIPATION TO EVENTS

AIBC EUROCLUSTERS OPEN CALL FOR PROJECT PROPOSALS

Umělá inteligence a BlockChain pro ekologičtější a digitálnější ekonomiku s podporou EUROPEAN CLUSTERS

Uzávěrka: 5. 9. 2023 do 17:00

Food Waste for Stakeholders 2023

Podpora s cílem zlepšit měření plýtvání potravinami a zaváděníní prevence plýtvání potravinami.

Uzávěrka: 21. 9. 2023 do 17:00

METASTARS – Open call for innovation services

Podpora malých a středních podniků z odvětví letectví, kosmonautiky, obrany a informačních a komunikačních technologií, které chtějí předložit návrhy týkající se letectví a obrany.

Uzávěrka: 31. 12. 2023 do 17:00

INGENIOUS Internationalisation Grants

Budování odolnosti a urychlení přechodu na zelenou a digitální ekonomiku v energeticky náročných odvětvích. Grant je určený na rozšíření internacionalizačních aktivit malých a středních podniků, které si chtějí udržet konkurenceschopnost.

Uzávěrka: 30. 9. 2024 do 17:00

CircInWater Knowledge lump sum

Podpora rozvoje a růstu evropských malých a středních podniků nabízejících inteligentní řešení v oblasti vodního hospodářství díky poskytnutí přístupu k externímu školení nebo poradenským službám v oblasti strategických otázek, jako je rozvoj trhu a obchodní strategie, tvorba a rozvoj koncepcí nebo internacionalizace.

Uzávěrka: 2. 10. 2024 do 17:00

Networking and Marketing FSTP

Finanční podpora malým a středním podnikům, veřejným podnikům a začínajícím podnikům z automobilového průmyslu, dopravy a mobility, aby se mohly účastnit síťových a marketingových aktivit organizovaných v jiných zemích EU (než je země žadatele).

Uzávěrka: 20. 12. 2024 do 17:00

INGENIOUS Training Grants

Budování odolnosti a urychlení přechodu na zelenou a digitální ekonomiku v energeticky náročných odvětvích. Podpora je určená na rozšíření znalostí a dovedností malých a středních podniků, které si chtějí udržet konkurenceschopnost.

Uzávěrka: 14. 2. 2025 do 17:00

Zpět na výpis novinek