Novinky

Program Kreativní Evropa vyhlašuje 20 nových výzev na podporu kulturních a kreativních odvětví

17.06.2021

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) připravila 20 nových výzev na podporu kulturních a kreativních odvětví v rámci programu Kreativní Evropa (v angličtině Creative Europe, zkráceně CREA). Některé výzvy již byly vyhlášeny, ostatní čekají na schválení, hlavní parametry jsou však již známy.

Níže je uveden přehled výzev, včetně původního názvu, odkazu na znění výzvy a data plánované uzávěrky. (Upozornění: Termín uzávěrek u dosud neschválených výzev se může ještě změnit.).

Oblast KULTURA

  1. Malé projekty spolupráce/European Cooperation projects – Small scale (CREA-CULT-2021-COOP-1): nejméně tři partneři z nejméně tří účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů nebo max. 200 000 eur)
  2. Střední projekty spolupráce/European Cooperation projects – Small scale (CREA-CULT-2021-COOP-2): nejméně pět partnerů z nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 % oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur)
  3. Velké projekty spolupráce/European Cooperation projects – Large (CREA-CULT-2021-COOP-3):  nejméně deset partnerů z nejméně deseti účastnických zemí, grant max. 60 % oprávněných nákladů nebo max. 2 000 000 eur)

Oblast MEDIA

  • Distribuce evropských filmů (uzávěrka 24. 8.): Films on the Move (CREA-MEDIA-2021-FILMOVE)
  • Talent a dovednosti (uzávěrka 26. 8.): Talent & Skills – Fostering European media talents and skills (CREA-MEDIA-2021-TRAINING)
  • Podpora televizního a online obsahu (uzávěrka 25. 8.): TV and online content (CREA-MEDIA-2021-TVONLINE)
  • Stimulace zájmů a zvyšování povědomí diváků o evropských filmech a audiovizuálních dílech, filmové vzdělávání (uzávěrka 5. 10.): Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU)
  • Koprodukce a spolupráce mezi evropskými produkčními společnostmi, které vyvíjejí díla se silným mezinárodním dopadem (uzávěrka 17. 11.): European Co-development (CREA-MEDIA-2021-CODEV)

Mezioborová témata

  • Inovativní laboratoře – pobídky pro testování nových digitálních řešení v kulturních a kreativních odvětvích (uzávěrka 5. 10.): Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB)

On-line seminář

Národní kontaktní centrum připravuje 23. června online seminář k výzvám v oblasti Kultury, na který je možné se bezplatně registrovat: Seminář k novým výzvám 2021, Kreativní Evropa Kultura

Zpět na výpis novinek