Novinky

Program LIFE zveřejnil 32 výzev

02.05.2024

Program LIFE, zaměřený na životní prostředí a klima, zveřejnil celkem 32 výzev pro rok 2024.

Přehled termínů uzávěrek dle jednotlivých typů projektů:

5. září 2024:      Strategické integrované projekty (SNAP/SIP)

5./17. září 2024: Provozní granty

17. září 2024:    Standardní akční projekty (SAP) pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně

18. září 2024:    Technická pomoc  

19. září 2024:    Standardní akční projekty (SAP) pro přírodu a biologickou rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalitu života a koordinační a podpůrné akční granty (CSA) pro podprogram přechodu na čistou energii

Více informací:

Calls for proposals | EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

Záznamy z informačních schůzek, které k vyhlášeným výzvám pořádá agentury CINEA, jsou dostupné na kanálu LIFE na YouTube.

Pro více informací o procesu podávání žádostí, hodnocení a podepisování grantů můžete kontaktovat Podporu pro žadatele.

Zpět na výpis novinek