Novinky

Program LIFE zveřejnil další výzvy na ochranu životního prostředí

28.12.2021

Program na ochranu životního prostředí a klimatu LIFE zveřejnil několik nových výzev zaměřených na vybrané (specifické projekty) ochrany přírody, zvýšení biodiverzity, zavádění cirkulární ekonomiky, podporu sítě národních kontaktních míst a posílení kapacit pro oblast LIFE.

Níže najdete přehled výzev s termíny uzávěrek a odkazy na jednotlivé podpory.

  • Příroda a biodiverzita – vybrané typy podporovaných aktivit (10. 3. 2022)
  • Cirkulární ekonomika a kvalita života (10. 3. 2022)
  • Podpora sítě národních kontaktních míst LIFE (10. 3. 2022)
  • LIFE 2021 Budování kapacit (vícekolová výzva, 1. uzávěrka 16. 3. 2022)

Výzva na specifické projekty v cirkulární ekonomice se zaměřuje na trasování exportu použitého oblečení a recyklaci textilního odpadu. Výzva Příroda a biodiverzita podpoří 3 typy specifických projektů – Posílení ekosystémových služeb lesů (Forest Payment for Ecosystem Services/PES), Příprava pro pokyny a standardizaci EU zaměřenou na obohacování půdy vysoce kvalitním kompostem ze sesbíraného organického odpadu a Podpora synergií účetnictví Natural Capital Accounting mezi firemními a vládními aplikacemi. Výzva na budování kapacit je určena pouze národním veřejným institucím zodpovědným za implementaci programu LIFE.

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte Bruselskou linku.

Odkazy na jednotlivé výzvy:

Nature and Biodiversity

Circular Economy and Quality of Life

Fostering the network of LIFE National Contact Points

LIFE 2021 Capacity Building

Zpět na výpis novinek